Mešková Viera, Ing.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: ul. 29. augusta č. 15
PSČ: 811 09
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 5296 3213
Fax: +421 2 5296 3213
E-mail: viera.meskova@chello.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon