Mrenica Jaroslav, Ing.

Obchodné meno/dodatok: patentová, známková a oceňovacia kancelária
Ulica: Mládežnícka 1435
PSČ: 020 01
mesto: Púchov
Telefón: +421 903 549 338
Fax: +421 42 4632 871
E-mail: patentymrenica@gmail.com
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon