Palkovičová Ľubica, Ing.

Obchodné meno/dodatok: PATENTSERVIS Bratislava, a.s.
Ulica: Hybešova 40
PSČ: 831 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4920 1711
Fax: +421 2 4487 2075
E-mail: patmag@patentservis.com
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

PATENTSERVIS Bratislava, a.s.

Sloviaková Ľudmila, Ing.