Regina Ivan, Ing.

Obchodné meno/dodatok: PATEZNA - Patentová, technická, známková a súdnoznalecká kancelária
Ulica: Plzenská 15
PSČ: 040 11
mesto: Košice
Telefón: +421 55 6451 220
Fax: +421 55 6451 220
E-mail: patezna@protonmail.com
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca