Ševčenková Anita, Ing.

Obchodné meno/dodatok: Patentová zástupkyňa
Ulica: Štefánikova 14
PSČ: 943 01
mesto: Štúrovo
Telefón: +420 606 038 384
E-mail: asevcenkova@yahoo.co.uk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon