Šimonová Simona, Ing.

Firma: Patentová a známková kancelária
Obchodné meno/dodatok: HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Ulica: Na Revíne 29
PSČ: 831 01
mesto: Bratislava
Telefón: +421 902 245 340
E-mail: simonova@htpatent.sk
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon