Šranková Slávka, Ing.

Obchodné meno/dodatok: Ing. Slávka Šránková - HOLOUBKOVA Patentová a známková kancelária
Ulica: Krčméryho 14
PSČ: 841 04
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 5263 5917
Fax: +421 2 5263 5918
E-mail: holoubkova@patentagency.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon