Striha Radovan, Ing.

Obchodné meno/dodatok: Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária
Ulica: Švermova 21
PSČ: 974 04
mesto: Banská Bystrica
Telefón: +421 905 665 187
Fax: +421 48 4152 673
E-mail: markoffice@markoffice.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon