Tučníková Pavla, JUDr.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Americká 7
PSČ: 831 02
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4464 1644
Fax: +421 2 4464 1646
E-mail: pavla@sturikova.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť