ROTT & RÚŽIČKA Patentová, známková a právna kancelária v.o.s.

Obchodné meno/dodatok: ROTT & RÚŽIČKA Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s
Ulica: Palisády 36
PSČ: 811 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4445 4195
Fax: +421 2 4445 4197
E-mail: rrg@rrg.sk
Web: www.rrg.sk

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Hamašová Alena, Ing.

Žáková Anna, Ing.