Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.

Ulica: Krasovského 13
PSČ: 851 01
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 6345 2507
E-mail: karolf@zm-p.com

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Fajnor Karol, Ing.