Gajdošíková Zuzana , Ing.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Ambroseho 5
PSČ: 851 02
mesto: Bratislava
Telefón: +421 905 539 713
Fax: +421 2 3320 4570
E-mail: zg@gajdosikova.eu
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon