Hörmann Tomáš, Ing.

Obchodné meno/dodatok: HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Ulica: Na Revíne 29
PSČ: 831 01
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4363 8662
Fax: +421 2 43638663
E-mail: hormann@htpatent.sk
Web: www.htpatent.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

HӦRMANN & PARTNERS s.r.o.