Makeľová Katarína, Mgr.

Obchodné meno/dodatok: septum s.r.o.
Ulica: Palisády 50
PSČ: 811 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 544 191 167
Fax: +421 2 544 191 168
E-mail: kmakelova@gmail.com
Web: www.inventa.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

septum s.r.o.