Prokajová Katarína, Ing.

Firma: Patentová zástupkyňa
Obchodné meno/dodatok: ROTT & RÚŽIČKA Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s
Ulica: Palisády 36
PSČ: 811 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 911 480 731
E-mail: katarina.prokajova@gmail.com
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon
Meno zamestnávateľa: ROTT & RÚŽIČKA Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s