Štric Dušan, JUDr., LL.M.

Firma: Patentová a známková kancelária
Ulica: Námestie 1. mája 1300/2
PSČ: 811 06
mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Telefón: +421 907 210 218
E-mail: stricdusan@gmail.com
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon