slovenčina | english
Vstup pre členov komory
Zoznam slovenských patentových zástupcov

Meno Názov kancelárie/Adresa Výkon činnosti Zameranie
BACHRATÁ Magdaléna, Mgr.Mgr. Magdaléna Bachratá
Patentová a známková kancelária
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 63810092, fax: +421 2 63811420, +421 2 4594 6356, e-mail: office(zavináč)bapatoffice.sk, e-mail: mbachrata(zavináč)bapatoffice.sk,
BACHRATÝ Ján, Ing.Ing. Ján Bachratý
Patentová a známková kancelária
Krasovského 13, 851 06 Bratislava
SamostatneP, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 63810092, fax: +421 2 63811420, +421 2 4594 6356, e-mail: jbachraty(zavináč)bapatoffice.sk, www.fabap.sk
BAČÍK Kvetoslav, Ing.SLOVAKIAPATENT,
Patentová a známková kancelária
Ul. SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 42 4433339, tel.: +421 905800836, e-mail: kvetoslav.ba(zavináč)zoznam.sk
BAĎUROVÁ Katarína, Mgr.MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o
Patentová a známková kancelária
Budatínska 12, 851 06 Bratislava
V spoločnosti patentových zástupcov: MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.oP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 6381 0093, fax: +421 2 6381 1423, e-mail: katarina.badurova(zavináč)advopatent.sk, e-mail: kbadurova(zavináč)skpatent.sk,
BELEŠČÁK Boris, Ing.BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Patentová a známková kancelária
Kukučinova 13, 921 01 Piešťany
P.O.Box A-24
V spoločnosti patentových zástupcov BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.P, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.:+421 33 7777721, e-mail:boris@belescak.sk,
BELEŠČÁK Ladislav, Ing.BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Patentová a známková kancelária
Kukučinova 13, PO BOX A24, 921 01 Piešťany
V spoločnosti patentových zástupcov BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.P, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 33 7777721, e-mail: ladislav(zavináč)belescak.sk ,
BELIČKA Ivan, Ing.Ing. Ivan Belička, Markoffice – patentová a známková kancelária
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel: +421 905665187 , fax: +421 48 4152673, e-mail: markoffice(zavináč)markoffice.sk,
BEZÁK Marián, Ing.HÖRMANNOVÁ • TOMEŠ
Patentová, technická a známková kancelária
Repašského 20, 841 02 Bratislava 4
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 64463795, tel.: +421 2 64461255 , fax: +421 2 64463794, e-mail: maros(zavináč)bhtpatent.sk
Poznámka: Ing. Bezák má pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť
CHMELÍKOVÁ Jana, Mgr., RNDr.Muškátová 40
821 01 Bratislava
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: , tel./fax:, e-mail: jana.chmelikova@gmail.com,
Poznámka: Mgr., RNDr., Chmelíková má pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť
CICHOLES Štefan, Ing.SIGNUM, patentová a známková kancelária
Hraničná 20, 040 17 Košice
SamostatneOZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 55 6764268 , tel.: +421 905632765, e-mail:signum3(zavináč)gmail.com, http://www.signum.sk
DOLANSKÁ Elena, RNDr.Patentová a známková kancelária
RNDr. Elena Dolanská
Radlinského 9
SK – 811 07 Bratislava 1
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel. +421 2 59325731, tel./fax +421 2 52444815, fax: +421 2 63833045 , e-mail: pzk(zavináč)pzk.sk, http://www.pzk.sk
DRÁBEKOVÁ Mária, Ing.PATENTSERVIS Bratislava, a.s.

Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35
P.O.Box 28, 830 05 Bratislava 35
v spoločnosti patentových zástupcov: PATENTSERVIS Bratislava a.s.OZ, EPO, OAMI,
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 49201711, fax: +421 2 44872075, e-mail: patmag(zavináč)patentservis.sk
Poznámka: Ing. Drábeková má pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť
ČECHVALOVÁ Dagmarinventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Palisády 50, 811 06 Bratislava 1
V spoločnosti nventa Patentová a známková kancelária s.r.o.P, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 54419167, tel./fax: +421 2 54419168, e-mail: dasa(zavináč)inventa.sk, http://www.inventa.sk
ČUDOVÁ Dana, IngMAJLINGOVÁ & PARTNERS
Patentová a známková kancelária
Budatínska 12, 851 06 Bratislava
V spoločnosti patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & PARTNERS P, OZ
Tel/Fax/Mail: el.: +421 2 63810093, fax: +421 2 63811423, e-mail: info(zavináč)skpatent.sk, e-mail:dcudova(zavináč)skpatent.sk , www.skpatent.sk
FAJNOR Karol, Ing.Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
Krasovského 13,
851 01 Bratislava
V spoločnosti Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.P, OZ,
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 63452507, email:karolf(zavináč)zm-p.com
FAJNOR Karol, Mgr.FAJNOR IP s.r.o.
Patentová a známková kancelária
Krasovského 13
851 01 Bratislava
V spoločnosti patentových zástupcov FAJNOR IP s.r.o.P, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 63811927 begin_of_the_skype_highlighting              +421 2 63811927      end_of_the_skype_highlighting , fax: +421 2 63811420, e-mail:office(zavináč)fabap.sk, www.fabap.sk
FAJNOR Ľuboš, IngFAJNOR IP s.r.o.

Krasovského 13
851 01 Bratislava
V spoločnosti patentových zástupcov FAJNOR IP, s.r.o.P,OZ
Tel/Fax/Mail: Tel.:+421 2 63811927 , Fax.: +421 2 6381 1420, email: info(zavinac)fajnor.sk
FAJNOROVÁ Mária, Ing.FAJNOR IP s.r.o.
Patentová a známková kancelária
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
V spoločnosti patentových zástupcov FAJNOR IP s.r.o.P, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 63811927, fax: +421 2 63811420, e-mail:fajnorova(zavináč)fajnor.sk, e-mail:info(zavináč)fajnor.sk, www.fajnor.sk
GAJDOŠÍKOVÁ Zuzana, Ing.Ing. Zuzana Gajdošíková, Patentová a známková kancelária
Ambroseho 5
851 02 Bratislava
SamostatneP, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 905539713, tel.: +421 2 33 20 45 70, e-mail: zg@gajdosikova.eu,
GIRMANOVÁ Zuzana, Ing.Ing. Zuzana Girmanová GIRMAN IP MANAGEMENT
Patentový zástupca
Olivová 10
949 01 Nitra
SamostatneP. OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: Tel.: 0907 750 507, e-mail: girman(zavináč)ipmanagement.sk,
GRUBER Dalibor, Ing.Ing. Dalibor Gruber -GELE;
patentová, známková, oceňovacia, a súdno-znalecká kancelária

Humenská 29, 040 01 Košice; SR
SamostatneOZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel: +421 903 609144, tel/fax: +421 55 6425159, e mail: gele(zavináč)gele.sk, ,
GUNIŠ Jaroslav, Mgr.Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária

Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
P.O.Box 107, 840 05 Bratislava 45
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel:+421254775681, , tel.: +421905 919 700, fax: +421 245526621, e-mail:animus(zavináč)gtinet.sk, e-mail:jaroslav.gunis(zavináč)zoznam.sk
HAMAŠOVÁ Alena, Ing.ROTT, RUŽIČKA & GUTMANN, v.o.s.
Patentová, známková a právna kancelária
Palisády 36, 811 06 Bratislava 1
V spoločnosti patentových zástupcov: ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s.P, OZ,
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 244640262, tel.: +421 244640264, tel./fax: +421 2 44454195, e-mail: ah(zavináč)rrg.sk, www.rrg.sk
HARVAN Ladislav, Mgr.,Ing.Priemyselnoprávna a znalecká kancelária
Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava 2
P.O.Box 89, 820 07 Bratislava 27
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 48294221 , e mail: harvan(zavináč)slovpatent.sk, http:www.slovpatent.sk
HOJČUŠ Peter, Ing.ING. PETER HOJČUŠ
Patentová a známková kancelária

Cyrilova 5, 821 08 Bratislava 2
Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5
SamostatneP, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 905 341923, tel./fax: +421 2 55410364, e-mail: hojcus(zavináč)patentoffice.sk, http://www.patentoffice.sk,
HOLAKOVSKÝ Štefan, Ing.GENIUM
Drobného 13, 841 01 Bratislava 42
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel:/fax: +421 2 64366726, e-mail: patent(zavináč)genium.sk , http://www.genium.sk
HOLOUBKOVÁ Mária, Ing.HOLOUBKOVÁ
Patentová a známková kancelária

Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 52635917, tel.: +421 905 657937 , fax: +421 2 52635918, e-mail: holoubkova(zavináč)patentagency.sk, http://www.patentagency.sk,
HÖRMANN Tomáš, Ing.HÖRMANN • TOMEŠ
Patentová a známková kancelária

Repašského 20, 841 02 Bratislava 4
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 64463795, tel.: +421 2 64461255, fax: +421 2 64463794, e-mail: tom(zavináč)bhtpatent.sk, www.bhtpatent.sk
HÖRMANNOVÁ Zuzana, Ing.HÖRMANN • TOMEŠ
Patentová a známková kancelária
Repašského 20, 841 02 Bratislava 4
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 64463795, tel.: +421 2 64461255, fax: +421 2 64463794, e-mail: zuzana(zavináč)bhtpatent.sk, www.bhtpatent.sk
ĎURICA Ján, Ing.Ing. Ján Ďurica, patentový zástupca
Zakvášov 1519/54-10
017 07 Považská Bystrica 7
SamostatneP, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 42 4330915, tel./ +421903185794 , e-mail: durica(zavináč)px.psg.sk
KLINKA Tomáš, JUDr.JUDR. Tomáš Klinka,
Patentová a známková kancelária
Svätoplukova 30,
821 08 Bratislava
SamostatneP, OZ, EUIPO
Tel/Fax/Mail: Tel:l.: +421 948 931 570,, Fax.: +421 2 3301 4758, , e-mail: tklinka(zavináč)bch.sk,, http://www.iplaw.sk, , www.bch.sk
KNOPP Juraj, Ing., CSc.Ing. Juraj Knopp, CSc.,Patentová a známková kancelária
Pohronská 7, 831 03 Bratislava 3
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 44259575 , tel.: +421 - 0902-543671, e-mail:juraj.knoppzavináčpost.sk, e-mail:knoppjur(zavináč)gmail.com,
KOVÁČIK Štefan, Ing.Ing. Štefan KOVÁČIK


Švabinského 906/14,, 851 01 Bratislava


SamostatneP, OZ
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 903413516, e-mail: patkov(zavináč)pobox.sk,
KUBÍNYI Peter, Bc.SLOVAKIAPATENT
Patentová a známková kancelária

Piaristická 9,911 01 Trenčín 1
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 32 6528088, fax: +421 32 6528088, e-mail: peterkubinyi(zavináč)slovakiapatent.sk, ww.slovakiatent.sk
KYLIÁNOVÁ Darina, Ing.Úprkova 35
811 04 Bratislava
SamostatneP, OZ
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 905777 951, e-mail: darina.kylianova@gmail.com
Poznámka: Ing. Kyliánová má pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť
LABUDÍK Miroslav, Ing.Ing. Miroslav Labudík; patentový zástupca
Jesenského 1170/14
024 04 Kysucké Nové Mesto
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel fax.: +421 41 42120 07 , tel.: +421 908 235156, e-mail: labudik.patenty(zavináč).slovanet.sk, e-mail: labudik.patenty(zavináč)gmail.com
LITVÁKOVÁ Edita, Ing.LITVÁKOVÁ A SPOL.
Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhova 78, 831 03 Bratislava 3
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 44641644, tel.: +421 905 317240, fax: +421 2 44641646, e-mail: office(zavináč)litvakova.sk, http://www.litvakova.sk
LITVÁKOVÁ Lenka, Ing.LITVÁKOVÁ A SPOL.
Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhova 78, 831 03 Bratislava 3
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 44641644, fax: +421 2 44641646, e-mail: lenka(zavináč)litvakova.sk, http://www.litvakova.sk
LOBODOVÁ Dagmar, Ing.Ing. Dagmar Lobodová
Patentová a známková kancelária
Clementisova 6, 040 22 Košice
SamostatneOZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 55 6713243, tel. +421 905 696442, tel. +421 902626578, e-mail: lobodova(zavináč)yahoo.com, e-mail: lobodova(zavináč)netkosice.sk
MAJLINGOVÁ Marta, Ing.MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Patentová a známková kancelária
Budatínska 12, 851 06 Bratislava
V spoločnosti patentových zástupcov: MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.oP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 63810093, fax: +421 2 63811423, e-mail: info(zavináč)skpatent.sk
MAJLINGOVÁ Zuzana, Ing.MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Patentová a známková kancelária
Budatínska 12 , 851 06 Bratislava
V spoločnosti patentových zástupcov: MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.oP, OZ,
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 63810093, fax: +421 2 63811423, e-mail: zmajlingova(zavináč)skpatent.sk, www.skpatent.sk
MAKEĽOVÁ Katarína, Mgr.Patentová a známková kancelária
Palisády 50
811 06 Bratislava 1
V spoločnosti septum s.r.o.P, OZ, EPO, OAMI,
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 54419167, tel./fax: +421 2 54419168, e-mail: inventa(zavináč)inventa.sk, http://www.inventa.sk
MEŠKOVÁ Viera, Ing.Ing. Viera Mešková
Patentová a známková kancelária

ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 52963213, e-mail: viera.meskova(zavináč)chello.sk,
MRENICA Jaroslav, Ing.Patentová, známková a oceňovacia kancelária
Mládežnícka 1435
020 01 Púchov
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 42 4632871, tel.: +421 903 549338, e-mail: mrenjar(zavináč)stonline.sk, http://www.stonline.sk/mrenica,
NEUSCHL Jozef, Ing.ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s.
Patentová a známková a právna kancelária

Palisády 36, 811 06 Bratislava 1
v spoločnosti patentových zástupcov: ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s.P, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 44454197 , tel.: +421 2 44454195, tel./fax: +421 2 54777593, e-mail: jn(zavináč)rrg.sk, www.rrg.sk
Poznámka: Ing. Neuschl Jozef má pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť
NEUSCHL Vladimír, JUDr., Ing.TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o
Patentová, známková a právna kancelária
Dostojevského rad č. 5
811 09 Bratislava
V spoločnosti TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.P,OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 59103900, fax: +421 2 59103999, tel.: +421 903 442975, tel. +421 2 59103902, 3, 4, 5, 6, e-mail: vneuschl(zavináč)patent-iurist.sk , www.patent-iurist.sk
OBERTÁŠ Július, Ing. Čestný člen SKPZOBERTÁŠ Július, Patentový zástupca
Justičná 7
811 07 Bratislava
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: + 421 2 5557 7106, e-mail: obertas(zavináč)chello.sk
Poznámka: Ing. Obertáš je vyčiarknutý zo Zoznamu z dôvodu ukončenia činnosti
PALKOVIČOVÁ Ľubica, Ing.PATENTSERVIS Bratislava, a.s.

Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35
P.O.Box 28, 830 05 Bratislava 35
v spoločnosti patentových zástupcov: PATENTSERVIS Bratislava a.s.P, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 49201711, fax: +421 2 44872075 , e-mail: patmag(zavináč)patentservis.com,
PORUBČAN Róbert, Ing.Ing. Róbert Porubčan, patent & trademark,
Kancelária pre patenty a známky
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 45944828, fax.:+421 2 45944827 , tel.:+421 905 660424 , e-mail: patent(zavináč)proton.sk, www.ochranneznamky.sk, www.patenty.eu
REGINA Ivan, Ing.Ing. Ivan Regina, PATEZNA - Patentová, technická, známková a súdnoznalecká kancelária
Plzenská 15, 040 11 Košice
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 55 6451220, e-mail: patezna(zavináč)mail.t-com.sk
SLOVIAKOVÁ Ľudmila, Ing.PATENTSERVIS Bratislava, a.s.

Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35
P.O.Box 28, 830 05 Bratislava 35
v spoločnosti patentových zástupcov: PATENTSERVIS Bratislava a.s.P, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 49201711, fax: +421 2 44872075, e-mail: patmag(zavináč)patentservis.com
STRIHA Radovan, Ing.Markoffice – známková, patentová a súdnoznalecká kancelária
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica
SamostatneP, OZ
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 908385271 , fax.: +421 48 415 2673, email:asistent(zavináč)markoffice.sk, http:www.markoffice.sk
TOMEŠ Pavol, Bc.HÖRMANN • TOMEŠ
Patentová, technická a známková kancelária
Repašského 20, 841 02 Bratislava 4
P, OZ
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 64463777, tel.: +421 905450754, fax: +421 2 64463794, e-mail: palo(zavináč)bhtpatent.sk, www.bhtpatent.sk
TOMEŠ Pavol, Ing.HÖRMANN • TOMEŠ
Patentová a známková kancelária
Repašského 20, 841 02 Bratislava 4
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 64463777, fax: +421 2 64463794, e-mail: tomes(zavináč)bhtpatent.sk, www.bhtpatent.sk
TOMEŠOVÁ Ingrid, Mgr.HÖRMANN • TOMEŠ
Patentová a známková kancelária

Repašského 20, 841 02 Bratislava 4
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 64463777, fax: +421 2 64463794, e-mail: tomesova(zavináč)bhtpatent.sk, www.bhtpatent.sk
Poznámka: Mgr. Tomešová má pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť
ZÁTHURECKÁ Romana, JUDr.JUDr. Romana Záthuecká, INPARTNERS GROUP
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica
SamostatneP, OZ,
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 948027848, tel.: +421 48 4800 455, e-mail: rzathurecka(zavináč)inpartners.sk,
ŠEVČENKOVÁ Anita, Ing.Patentová zástupkyňa
J. Chalupku 8,
974 01 Banská Bystrica
SamostatneP, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: Tel.: +00420 606 038 384, e-mail: asevcenkova(zavináč)yahoo.co.uk
Poznámka: Ing. Ševčenková má pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť
ŠRANKOVÁ Slávka, Ing.HOLOUBKOVÁ
Patentová a známková kancelária
Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1
SamostatneP, OZ,
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 2 52635917, fax.: +421 2 52635918, e-mail:holoubkova(zavináč)patentagency.sk
ŠTÚRIKOVÁ Pavla, Mgr.Patentová a známková kancelária

Pluhová 78
831 03 Bratislava
SamostatneP. OZ
Tel/Fax/Mail: Tel.:+421 2 44641644, Fax: +421 2 44641646, e-mail: pavla(zavináč)sturikova.sk,
ŽÁKOVÁ Anna, Ing.ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s.
Patentová, známková a právna kancelária.

Palisády 36, 811 06 Bratislava 1
V spoločnosti patentových zástupcov: ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s.P, OZ,EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel.: +421 244640262, tel.: +421 244640266, tel./fax: +421 2 44454195, e-mail: az(zavináč)rrg.sk, www.rrg.sk,
Poznámka:
ŽOVIC Martin, Ing., Mgr.ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.
Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2
V spoločnosti patentových zástupcov: ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.P, OZ
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 65315111, tel./fax: +421 2 65315106 , e-mail: martin.zovic(zavináč)zovicpat.sk, http://www.zovicpat.sk,
ŽOVIC Milan, Mgr.ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.
Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2
V spoločnosti patentových zástupcov: ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.P, OZ, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 65315111, tel./fax: +421 2 65315121 , tel./fax: +421 2 65315106 , e-mail: milan.zovic(zavináč)zovicpat.sk, http://www.zovicpat.sk,
ŽOVICOVÁ Viera, Mgr.ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.
Patentová, známková a právna kancelária

Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2
V spoločnosti patentových zástupcov: ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.P, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 2 65315111, tel./fax: +421 2 65315121 , tel./fax: +421 2 65315106 , e-mail: office(zavináč)zovicpat.sk, http://www.zovicpat.sk,
ŽUFFA Ladislav, Ing.ŽUFFA patentová a známková kancelária
Svätoplukova 29, P. O.Box 56, 058 02 Poprad 2
SamostatneP, OZ, EPO, OAMI
Tel/Fax/Mail: tel./fax: +421 52 7722905 , tel./fax: +421 52 7732406 , e-mail: info(zavináč)patent-zuffa.sk, http://www.patent-zuffa.sk

Použité skratky
P – patenty, Z - zámky, EPO – zastupovanie aj pred Európsky patentovým úradom v Mníchove,
OAMI – zastupovanie aj pre Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante