Bačík Kvetoslav, Ing.

Obchodné meno/dodatok: Kapa Beta, s.r.o.
Ulica: Slovenského národného povst 365/76
PSČ: 018 51
mesto: Nová Dubnica
Telefón: +421 905 800 836
Fax: +421 42 4433 339
E-mail: kvetoslav.ba@gmail.com
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Kapa Beta, s.r.o.