Kapa Beta, s.r.o.

Ulica: Slovenského národného povst 365/76
PSČ: 018 51
mesto: Nová Dubnica
Telefón: +421 42 4433 339, +421 905 800 836
E-mail: kvetoslav.ba@gmail.com

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Bačík Kvetoslav, Ing.