Čechvalová Dagmar

Obchodné meno/dodatok: inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Ulica: Palisády 50
PSČ: 811 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 5441 9167
Fax: +421 2 321 444 45
E-mail: dasa@inventa.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.

Čechvala Radovan, Ing., MBA, MSc.