inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.

Ulica: Palisády 50
PSČ: 811 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 5441 9167
Fax: +421 2 3214 4445
E-mail: inventa@inventa.sk
Web: www.inventa.sk

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Čechvalová Dagmar

Čechvala Radovan, Ing., MBA, MSc.