Litváková Lenka, Mgr. Ing.

Obchodné meno/dodatok: LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o.
Ulica: Sliačska 1/A
PSČ: 831 02
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4464 1644
E-mail: lenka@litvakova.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o.

Litváková Edita, Ing.