LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Sliačska 1/A
PSČ: 831 02
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4464 1644
E-mail: office@litvakova.sk
Web: www.litvakova.sk

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Litváková Edita, Ing.

Litváková Lenka, Mgr. Ing.