Tomešová Ingrid, Mgr.

Obchodné meno/dodatok: Patentová azástupkyňa
Ulica: Koprivnická 36
PSČ: 841 02
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4363 8643
Fax: +421 2 4363 8643
E-mail: tomesova@tomespatent.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: pozastavený výkon činnosti na vlastnú žiadosť

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.