TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.

Obchodné meno/dodatok: TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Ulica: Koprivnická 36
PSČ: 841 02
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 4363 8643, 0905450753, 0905450754
Fax: +421 2 4363 8643
E-mail: tomes@tomespatent.sk, palo@tomespatent.sk
Web: www.tomespatent.sk
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Tomeš Pavol, Bc.

Tomeš Pavol, Ing.

Tomešová Ingrid, Mgr.