Žovicová Viera, Mgr.

Obchodné meno/dodatok: Žovicová & Žovic IP, s.r.o.
Ulica: Záhradnícka 36
PSČ: 821 08
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 6531 5111
Fax: +421 2 6531 5106
E-mail: viera.zovicova@zovicpat.sk
Web: www.zovicpat.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Žovicová & Žovic IP, s.r.o.

Žovic Martin, Mgr. Ing.

Žovic Milan, Mgr.