Žovicová & Žovic IP, s.r.o.

Obchodné meno/dodatok: Patentová, známková a právna kancelária
Ulica: Záhradnícka 36
PSČ: 821 08
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 6531 5111
Fax: +421 2 6531 5106
E-mail: office@zovicpat.sk
Web: www.zovicpat.sk

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Žovic Martin, Mgr. Ing.

Žovic Milan, Mgr.

Žovicová Viera, Mgr.