Čechvala Radovan, Ing., MBA, MSc.

Obchodné meno/dodatok: inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Ulica: Palisády 50
PSČ: 811 06
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 5441 9167 (8)
Fax: +421 2 3214 4445
E-mail: inventa@inventa.sk
Web: www.inventa.sk
Spôsob výkonu činnosti: v spoločnosti patentových zástupcov
Stav: aktívny výkon

Súvisiace fyzické/právnické osoby:

Čechvalová Dagmar

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.