Spoločnosti patentových zástupcov

obchodné meno + právna forma dodatok mesto
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.Patentová a známková kanceláriaPiešťany
FAJNOR IP s.r.o.Bratislava
HӦRMANN & PARTNERS s.r.o.HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.Bratislava
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.Bratislava
Kapa Beta, s.r.o.Nová Dubnica
LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o.Patentová a známková kanceláriaBratislava
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.spoločnosť patentových zástupcovBratislava
PATENTSERVIS Bratislava, a.s.Bratislava
ROTT & RÚŽIČKA Patentová, známková a právna kancelária v.o.s.ROTT & RÚŽIČKA Patentová, známková a právna kancelária, v. o. sBratislava
septum s.r.o.Patentová a známková kanceláriaBratislava
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.Patentová, známková a právna kancelária Bratislava
TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.Bratislava
Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.Banská Bystrica
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.Bratislava
Žovicová & Žovic IP, s.r.o.Patentová, známková a právna kanceláriaBratislava