Patentoví zástupcovia

meno obchodné meno/dodatok mesto
Adamová Zuzana, JUDr., PhD.Bratislava
Bačík Kvetoslav, Ing.Kapa Beta, s.r.o.Nová Dubnica
Baďurová Katarína, Mgr. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.Bratislava
Bachratá Magdaléna , Mgr.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Bachratý Ján, Ing.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Beleščák Boris, Ing.BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.Piešťany
Beleščák Ladislav, Ing.BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.Piešťany
Belička Ivan, Ing.Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kanceláriaBanská Bystrica
Cicholes Štefan, Ing.SIGNUM, patentová a známková kanceláriaKošice
Čechvala Radovan, Ing., MBA, MSc.inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.Bratislava
Čechvalová Dagmarinventa Patentová a známková kancelária s.r.o.Bratislava
Čudová Dana, Ing.MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.Bratislava
Dolanská Elena, RNDr.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Ďurica Ján, Ing.patentový zástupcaPovažská Bystrica
Fajnor Karol, Ing.Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.Bratislava
Fajnor Karol, Mgr.FAJNOR IP s.r.o.Bratislava
Fajnor Ľuboš, Ing.FAJNOR IP s.r.o.Bratislava
Fajnorová Mária, Ing.FAJNOR IP s.r.o.Bratislava
Gajdošíková Zuzana , Ing.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Girmanová Zuzana, Ing.GIRMAN IP MANAGEMENTNitra
Gruber Dalibor , Ing.GELE - patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kanceláriaKošice
Guniš Jaroslav, Mgr. ANIMUS Patentová a známková kanceláriaBratislava
Hamašová Alena, Ing.ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária v.o.s.Bratislava
Harvan Ladislav, Mgr. Ing.Priemyselnoprávna a znalecká kanceláriaBratislava
Hojčuš Peter, Ing.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Holakovský Štefan, Ing.GENIUMBratislava
Holoubková Mária, Ing.HOLOUBKOVA Patentová a známková kanceláriaBratislava
Hörmann Tomáš, Ing.HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.Bratislava
Hörmannová Zuzana, Ing.HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.Bratislava
Jugová Zuzana, Mgr.Veľké Zálužie
Klinka Tomáš, JUDr.Patentová a známková kanceláriaKordíky
Knopp Juraj, Ing. CSc.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Kubínyi Peter, Bc.SLOVAKIAPATENT Patentová a známková kanceláriaTrenčín
Labudík Miroslav, Ing.patentový zástupcaKysucké Nové Mesto
Litváková Edita, Ing.LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o.Bratislava
Litváková Lenka, Mgr. Ing.LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o.Bratislava
Lobodová Dagmar, Ing.Patentová a známková kanceláriaKošice
Majlingová Marta, Ing.MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.Bratislava
Majlingová Zuzana, Ing.MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.Bratislava
Makeľová Katarína, Mgr.septum s.r.o.Bratislava
Maruniaková Ingrid, JUDr.Maruniaková Ingrid, JUDr.Bratislava - Petržalka
Mešková Viera, Ing.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Mrenica Jaroslav, Ing.patentová, známková a oceňovacia kanceláriaPúchov
Neuschl Vladimír, JUDr. Ing. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.Bratislava
Palkovičová Ľubica, Ing.PATENTSERVIS Bratislava, a.s.Bratislava
Porubčan Róbert , Ing.patent & trademark, Kancelária pre patenty a známkyIvanka pri Dunaji
Regina Ivan, Ing.PATEZNA - Patentová, technická, známková a súdnoznalecká kanceláriaKošice
Sloviaková Ľudmila, Ing.PATENTSERVIS Bratislava, a.s.Bratislava
Striha Radovan, Ing.Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kanceláriaBanská Bystrica
Székely Lenka, JUDr.inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.Bratislava
Ševčenková Anita, Ing.Patentová zástupkyňaŠtúrovo
Šranková Slávka, Ing.Ing. Slávka Šránková - HOLOUBKOVA Patentová a známková kanceláriaBratislava
Tomeš Pavol, Bc.TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.Bratislava
Tomeš Pavol, Ing.TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.Bratislava
Tomešová Ingrid, Mgr.Patentová azástupkyňaBratislava
Tučníková Pavla, JUDr.Patentová a známková kanceláriaBratislava
Záthurecká Romana, JUDr.INPARTNERS GROUPBanská Bystrica
Žáková Anna, Ing.ROTT, RUŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária v.o.s.Bratislava
Žovic Martin, Mgr. Ing.Žovicová & Žovic IP, s.r.o.Bratislava
Žovic Milan, Mgr.Žovicová & Žovic IP, s.r.o.Bratislava
Žovicová Viera, Mgr.Žovicová & Žovic IP, s.r.o.Bratislava
Žuffa Ladislav, Ing.patentová a známková kanceláriaPoprad