Guniš Jaroslav, Mgr.

Obchodné meno/dodatok: ANIMUS Patentová a známková kancelária
Ulica: Dúbravská cesta 9
PSČ: 840 05
mesto: Bratislava
Telefón: +421 905 919 700
Fax: +421 2 4552 6621
E-mail: jaroslav.gunis@zoznam.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon