Holakovský Štefan, Ing.

Obchodné meno/dodatok: GENIUM
Ulica: Drobného 13
PSČ: 841 01
mesto: Bratislava
Telefón: +421 905 609 182
E-mail: patent@genium.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon