Jugová Zuzana, Mgr.

Ulica: Školská 793
PSČ: 951 35
mesto: Veľké Zálužie
Typ patentového zástupcu: hosťujúci patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon