Klinka Tomáš, JUDr.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Kordíky 198
PSČ: 976 34
mesto: Kordíky
Telefón: +421 948 931 570
Fax: +421 2 3301 4758
E-mail: tklinka@bch.sk
Web: www.iplaw.sk, www.bch.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon