Dolanská Elena, RNDr.

Obchodné meno/dodatok: Patentová a známková kancelária
Ulica: Radlinského 9
PSČ: 811 07
mesto: Bratislava
Telefón: +421 2 5244 4815
Fax: +421 2 6383 3045
E-mail: pzk@pzk.sk
Typ patentového zástupcu: patentový zástupca
Spôsob výkonu činnosti: samostatne
Stav: aktívny výkon